icon-message.png
0965492662

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MÁY THI CÔNG TOÀN PHÁT

Tất cả

40 năm xây dựng phát triển

Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước

Bằng khen liên đoàn lao động

Bằng khen liên đoàn lao động

Chủ tịch : Đặng Ngọc Tùng

Huân chương lao động hạng nhì

Huân chương lao động hạng nhì

Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang

Bằng khen lao động hạng Ba

Bằng khen lao động hạng Ba

Chủ tịch nước: Lê Đức Anh

Bằng khen Bộ công thương

Bằng khen Bộ công thương

Bộ trưởng: Vũ Huy Hoàng

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng

Bằng khen Huân chương lao động

Bằng khen Huân chương lao động

Bộ trưởng: Vũ Huy Hoàng

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC